ВІДДІЛ ОСВІТИ

РОКИТНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАСТАШІВСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ

12.09.2016

с.Насташка

Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н.р.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Програми розвитку системи освіти Рокитнянського району на 2016 рік, спрямованої на розвиток системи освіти регіону, оптимізацію навчально-виховного процесу, підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її структури, професійного росту та розвитку творчої активності педагогів, упровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій відповідно до Положення про районний методичний кабінет та відповідного наказу відділу освіти від 01.09.2016 №287

НАКАЗУЮ:

1. Спрямувати діяльність педагогічних працівників на реалізацію проблеми «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій» та вирішення таких завдань:

¾ модернізації змісту дошкільної освіти, та її орієнтації на системний розвиток особистості; створення умов для рівного доступу до якісної дошкільної освіти у сільській місцевості;

¾ забезпечення принципу наступності між дошкільною освітою та початковою школою;

¾ організацію профільного навчання учнів у старшій школі;

¾ організацію роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими потребами;

¾ підвищення якості роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва, скоєння злочинів і профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях;

¾ розвиток особистості дитини з високим рівнем духовності та національної свідомості;

¾ забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;

¾ урізноманітнення форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

2. Затвердити:

2.1.Структуру методичної роботи з педагогічними кадрами (Додаток 1).

2.2.Керівників шкільних методичних об'єднань (Додаток 2).

2.3.Склад науково-методичної ради (Додаток 3).

3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи:

3.1. організувати роботу шкільних методичних формувань відповідно до структури методичної роботи з педагогічними кадрами;

3.2. організувати проведення семінарів-практикумів, психолого-педагогічних семінарів з проблем організації навчально-виховного процесу та впровадження досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду;

3.3. організувати вивчення та впровадження в практику роботи ППД кращих педагогів;

3.4. провести творчі звіти вчителів, тижні педагогічної майстерності (Додаток 4);

3.5. організувати проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія безперервної освіти» згідно графіка (Додаток 5);

3.6. визначити кожному вчителеві творчі завдання, організувати консультації з питань підвищення фахової та професійної роботи;

3.7. організувати науково-методичний супровід інноваційної діяльності в навчальному закладі.

4. Забезпечити відвідування вчителями районних методичних заходів і занять із самоосвіти.

5. Забезпечити якісне і своєчасне проведення на базі школи семінарів, засідань творчих груп, проблемних груп відповідно до плану роботи РМК.

6. Використовувати матеріали діагностування, вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з окремих предметів, рівня майстерності і компетентності вчителів для ефективного проведення засідань шкільних методичних формувань.

7. Використовувати атестацію, фахові та професійні конкурси, творчі звіти, тощо для заохочення росту професійної майстерності і результативності праці педагогів розвитку їх творчої активності.

8. Бібліотекарю школи щомісяця проводити методичні оперативки «Рекомендуємо прочитати».

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з навчально-виховної роботи Корчак Н.Ф.

Директор школи Ю.Д. Можняк

Керівники шкільних методичних об’єднань

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Кваліфікаційна категорія, звання

Методичне об’єднання

1.

Киричок Тетяна Михайлівна

вища

вчителів початкових класів

2.

Левченко Ольга Миколаївна

вища, вчитель-методист

вчителів суспільно-гуманітарного циклу

3.

Шило Валентина Якимівна

вища, вчитель-методист

вчителів природно-математичного

4.

Корженко Валентина Анатоліївна

вища, вчитель-методист

вчителів технічно-естетичного циклу

5.

Сич Наталія Григорівна

вища, старший вчитель

класних керівників

Склад науково-методичної ради

1. Корчак Ніна Федорівна – голова ради, заступник директора школи з НВР, вчитель-методист

2. Можняк Юлія Дмитрівна – заступник, директор школи, старший вчитель

3. Корженко Валентина Анатоліївна – секретар, практичний психолог, вчитель-методист

4. Сич Наталія Григорівна – член ради, заступник директора школи з ВР, старший вчитель

5. Шило Валентина Якимівна – член ради, вчитель математики, вчитель-методист

6. Левченко Ольга Миколаївна – член ради, вчитель світової літератури, вчитель-методист

7. Киричок Тетяна Михайлівна – член ради, вчитель початкових класів.

Тижні педагогічної майстерності

№ п/п

Назва тижня педагогічної майстерності

Термін проведення

1.

Вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни

07.09-11.09

2.

Вчителів математики

19.10-23.10

3.

Вчителів інформатики

26.10-30.10

4.

Вчителів фізики

09.11-13.11

5.

Вчителів трудового навчання

16.11-20.11

6.

Вчителів права

07.12-11.12

7.

Вчителів образотворчого мистецтва

14.12-18.12

8.

Вчителів зарубіжної літератури

18.01-22.01

9.

Вчителів англійської мови

08.02-12.02

10.

Вчителів початкових класів

15.02-19.02

11.

Вчителів хімії

22.02-26.02

12.

Вчителів біології

07.03-11.03

13.

Вчителів української мови та літератури

01.03-31.03

14.

Вчителів музичного мистецтва

04.04-08.04

15.

Працівників соціально-психологічної служби

18.04-22.04

16.

Вчителів історії

02.05-06.05

17.

Вчителів географії

10.05-13.05

Список вчителів, які проходять курсову перепідготовку

п/п

П.І.Б.

(повністю)

Спеціальність

за

дипломом

Посада, предмет,

який

викладає

Встановлена категорія

Рік

останньої

перепідгот.

На яку категорію бажає пройти

курсову перепідг.

Форма

і назва курсів

Терміни

1.

Левченко Ольга Миколаївна

російська мова та література

вчитель зарубіжної літератури, російської мови

вища, вчитель-методист

2012

підтвердження вища, вчитель-методист

Курси підвищення кваліфікації вчителів, які мають звання «вчитель-методист»

18.10-20.10.2016

20.12-21.12.2016

14.03.2017

2.

Корчак Ніна Федорівна

російська мова та література

вчитель зарубіжної літератури, російської мови

вища, вчитель-методист

2013

підтвердження вища, вчитель-методист

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Розвиток професійної компетентності керівників і педагогічних працівників навчальних закладів» (розробник: А.М. Шевченко)

18.04-28.04.2017

3.

Пономаренко Тамара Григорівна

біологія, географія

вчитель біології, фізики

перша

2012

вища

Очно-заочна форма, вчителі біології, трудового навчання

03.04-05.04,

27.04-28.04.2017

Структура методичної роботи

Насташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

/Files/images/Безымянный.png

Кiлькiсть переглядiв: 329

Коментарi