Затверджено

На засіданні педагогічної ради

школи

Протокол №1 від 31.08.2016 р.

Голова педагогічної ради

_______ Ю.Д.Можняк

Річний план роботи

Насташівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області

на 2016 – 2017 н.р.

Розділи плану

І. Вступ.

ІІ. Реалізація прав особистості на освіту.

ІІІ. Позакласна, позаурочна, позашкільна виховна робота.

ІV. Реалізація змісту методичної роботи з педагогічними кадрами.

V. Реалізація контрольно-діагностичної функції в управлінні.

Корекція, регулювання навчально-виховного процесу.

VІ. Система педагогічної роботи з батьками.

VІІ. Реалізація фінансово-господарської функції управлінні.

VІІІ .Організаційно-педагогічні заходи. Управлінські рішення.

І. ВСТУП

Насташівська ЗОШ І-ІІІ ступенів працює в типовому приміщенні з 1983 року.

Школа розрахована на 624 учні. У 2015-2016 н.р. у школі навчалося 169 учнів у 11 класах.

Мережа навчального закладу відповідає запитам і потребам населення.

Класи

Кількість дітей

1

19

2

18

3

15

4

20

Всього

72

5

14

6

14

7

16

8

18

9

18

Всього

80

10

9

11

6

Всього

15

Всього

167

З 2012-2013 н.р. вивчення англійської мови ведеться з 1 класу.

До послуг дітей у школі 17 класних кімнат, актовий і спортивний зали, майстерня, бібліотека, їдальня, краєзнавчий музей, спальня та комп’ютерний клас.

Школа має Статут, до якого внесені зміни.

Є паспорт санітарно-гігієнічного стану, акт прийому готовності школи до нового навчального року.

Насташівська ЗОШ І-ІІІ ступенів має навчальний, річний та перспективний плани роботи. Викладання навчальних предметів ведеться за програмами Міністерства освіти і науки України. Навчальні плани і програми виконуються.

У школі 11 навчальних кабінетів. Навчально-матеріальна база у них задовільна. На жаль, не вистачає комп’ютерів, карт з історії України та географії, недостатня кількість приладів для лабораторних робіт з фізики та реактивів для практичних робіт з хімії, недостатня кількість спортивного інвентарю та інструментів для шкільної майстерні. Школа підключена до мережі Інтернет.

У школі працює 23 вчителів. 20 вчителів мають вищу освіту, вчитель фізики навчається на п’ятому курсі фізико-математичного факультету університету ім.. Драгоманова (заочна форма навчання), вчитель німецької мови – на другому курсі факультету іноземних мов Переяслав – Хмельницького педагогічного університету. Вищу кваліфікаційну категорію мають – 14 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 4 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 1 вчитель, спеціаліст – 2 вчителі. Чотири вчителі мають звання «вчитель-методист», п’ять вчителів – звання «старший вчитель». Всі вчителі пройшли курси Інтел.

Педагогічний стаж мають до 10 років – 4, до 15 років – 3, до 20 років –1, більше 20 років – 14 учителів.

Активно працює методична рада, п’ять методичних об’єднань, якими керують вчителі з вищою категорією. У школі організовано наставницьку роботу: Лук’янець О.П. – Виродова О.А., Шило В.Я. – Астащенко А.О., Рябошапка О.П. – Лазаренко О.М.

У 2015-2016 н.р. педагогічний колектив школи працював над проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів на основі активізації пізнавальної діяльності». Вся діяльність педагогічного колективу підпорядкована створенню такої атмосфери творчого пошуку, яка дає кожному його члену розкритися , використавши всі свої потенціальні можливості.

Відповідно до проблемного питання планувалась робота педагогічної та методичної рад, методичних структур.

Педагоги дбають про чуйне ставлення до внутрішнього світу дитини, виявляючи їх інтереси і потреби. Школа прагне стати улюбленим місцем, де діти не тільки вчаться, а й живуть повноцінним життям.

З цією метою створена мережа предметних гуртків, курсів, спортивних секцій.

Учні школи беруть участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

Учні-старшокласники навчаються в Рокитнянському НВЦТМ по професії водій автомобіля.

Систематично проводиться робота по профілактиці правопорушень, дитячого травматизму,підтримці дітей-інвалідів. Для хворого учня Черненка Віктора було організовано індивідуальне навчання, а для Городенка Романа – інклюзивне навчання.

Створено банк даних на дітей з проблемних сімей, малозабезпечених сімей, учнів, які не відвідують школу без поважних причин.

Позитивним зрушенням у роботі колективу сприяло методичне забезпечення.

Всі засідання методичної ради проводились згідно плану роботи, були цікавими і змістовними. Робота над єдиною методичною проблемою активізувала діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню фахового і методичного рівня.

Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях методоб'єднань, відкритими уроками та виховними заходами, методичними посібниками.

Відповідно планів роботи працювали і методичні об'єднання, де обговорювалися питання організації та проведення контрольних зрізів, державної підсумкової атестації, семінарів, підготовки до участі у шкільних та районних заходах; проблеми, пов’язані з поліпшенням навчально-виховного процесу, впровадженням елементів інноваційних технологій.

Всі вчителі школи працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

Були проведені педагогічні конференції та читання, на яких вчителі мали змогу поділитись власними надбаннями, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, обговорити теоретичні питання педагогіки.

Психолого-педагогічні семінари «Конфлікти «учитель-учень» та шляхи його мирного вирішення», «Психологічна культура вчителя», «Психологічні аспекти індивідуального диференційованого підходу до учнів піч час процесу навчання» допомогли вчителям враховувати індивідуальні особливості учнів при плануванні уроків, позакласних та виховних заходів, скласти плани виховної роботи з учнівськими колективами, а також створити умови для підвищення фахового рівня, розвитку творчої ініціативи.

Протягом навчального року регулярно відбувалися засідання шкільних методичних об’єднань, тижні професійної майстерності.

Особливо слід відзначити роботу вчителів, учні яких стали переможцями та призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад із української мови та літератури, історії, англійської мови, математики, біології.

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Результат

Вчитель

1.

Трофіменко Маріна

8

Укр. мова і літ.

3

Лук’янець О.П.

2.

Трофіменко Маріна

8

Історія

2

Захарченко Л.М.

3.

Трофіменко Маріна

8

Англійська мова

2

Рябошапка О.П.

4.

Лук'янець Богдан

6

Математика

3

Шило В.Я.

5.

Сич Вікторія

7

Укр. мова і літ.

2

Лук'янець О.П.

6.

Бабенко Наталія

9

Біологія

1

Пономаренко Т.Г.

Призерами районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови та літератури ім.. Петра Яцика стали: Трофіменко Маріна – 3 місце (вчитель Лук'янець О.П.), Куць Софія – 3 місце (вчитель Микиташенко І.А.), районного етапу конкурсу ім.. Т.Шевченка: Трофіменко Маріна – 2 місце (вчитель Лук'янець О.П.), районного етапу конкурсу учнівської творчості, присвяченій Шевченківським дням: Захарченко Валерія – 1 місце (вчитель Захарченко Л.М.), Трохимець Наталія – 2 місце (вчитель Виродова О.А.), районного етапу конкурсу «Зерна доброти»: Боціон Дарина – 1 місце (вчитель Микиташенко І.А.), Трофіменко Маріна – 2 місце (вчитель Лук'янець О.П.), Захарченко Валерія – 3 місце (вчитель Виродова О.А.).

Учні 10,11 класів навчалися у Рокитнянському НВЦТМ на відділенні автосправа.

Працевлаштування випускників 11 класу:

всього випущено – 14 випускників. З них: продовжує навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації – 9, продовжує навчання у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації – 4, продовжує навчання у ПТУ, курси – 1.

Всі випускники 9 класу охоплені навчанням у ВУЗах І-ІІІ рівнях акредитації, коледжах, ліцеях - 2, професійних навчальних закладах – 4 та продовжують навчання у 10 класі школи - 9. Це підтверджено відповідними довідками.

Викладання навчальних предметів ведеться за програмами МОН України. Навчальні плани виконуються.

Варіативна складова навчального плану складена з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

Згідно з річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя: видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих учителів та наставників.

У 2015-2016 н.р. курсову перепідготовку згідно замовлення пройшли 7 вчителів.

У 2015-2016 н.р. атестувалися 7 вчителів: Виродовій О.А. присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії».

Корженко В.А. відповідає займаній посаді, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Корженко В.А. відповідає займаній посаді, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння звання «вчитель-методист».

Лук'янець О.П. відповідає займаній посаді, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння звання «старший вчитель».

Микиташенко І.А. відповідає займаній посаді, атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Киричок Т.М. відповідає займаній посаді, атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Кикоть В.Ф. відповідає займаній посаді, бути атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Розділ №2 «Реалізація прав особистості на освіту»

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Анкетування учнів щодо формування варіативної складової навчального плану.

01.09. – 09.09.

Психолог

2

Організація підвозу учнів до школи.

01.09. – 09.09.

Директор

3

Організація гарячого харчування учнів.

01.09. – 01.10.

Директор

4

Зарахування учнів до 1, 10 класів.

01.09.

Директор

5

Організація індивідуального та інклюзивного навчання.

01.09. – 09.09.

Директор

6

Організація роботи з обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні.

01.09. – 09.09.

Заступник директора з НВР

7

Операція «Діти на уроці»

01.09.

Заступник директора з ВР

8

Проведення соціальних паспортизації класів, школи.

01.09. – 09.09.

Психолог, кл. керівники

9

Вступні інструктажі по дотриманню правил техніки безпеки в кабінетах, майстерні, спортзалі, комп’ютерному класі.

12.09. – 16.09.

Завкабінетами, спортзалом, майстернею

10

Працевлаштування учнів 9,11 класів.

01.09. – 01.10.

Психолог

11

Створення банку даних дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей-напівсиріт, дітей з малозабезпечених сімей, з сімей які потрапили в складні життєві ситуації, з багатодітних сімей.

12.09. – 16.09.

Психолог

12

Бесіди по попередженню дитячого травматизму.

19.09 – 23.09.

Кл. керівники

13

Психологічний супровід готовності учнів 1 класу до навчання в школі.

01.09. – 01.10

Психолог

14

Діагностика обдарованості учнів.

26.09. – 30.09

Психолог

15

Планові групові консультації (батькам, педагогам, учням) за результатами діагностики.

26.09. – 30.09.

Психолог

16

Аналіз стану підвозу учнів до школи

03.10. – 07.10.

Директор

17

Індивідуальна та групова корекційна робота з важковиховуваними учнями.

10.10. – 14.10.

Психолог

18

Аналіз відвідування учнями школи.

03.10.

Заступник директора з ВР

19

Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі

Вересень-жовтень

Психолог

20

Аналіз оздоровлення учнів.

Профілактика захворювань

17.10. – 21.10.

Медсестра

21

Планові групові консультації (батькам, педагогам, учням) за результатами діагностики.

24.10. – 28.10.

Психолог

22

Адаптація учнів 5, 10 класів до нових умов навчання.

Вересень-жовтень

Психолог

23

Аналіз профілактичної роботи з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку

31.10. – 04.11.

Заступник директора з ВР, кл. керівники

24

Аналіз харчування учнів.

31.10. – 04.11.

Директор

25

Діагностика обдарованості учнів.

07.11. – 11.11.

Психолог

26

Аналіз відвідування учнями школи.

Індивідуальна та групова корекційна робота з важковиховуваними учнями.

14.11 – 18.11.

Заступник з ВР

Психолог

27

Соціометричні дослідження.

14.11 – 18.11.

Психолог

28

Корекційна робота за результатами соціометричних досліджень.

21.11. – 25.11.

Психолог

29

Аналіз відвідування занять в НВЦТМ

21.11. – 25.11.

Заступник з ВР, кл. керівники

30

Планові групові консультації (батькам, педагогам, учням) за результатами діагностики.

21.11. – 25.11.

Психолог

31

Профілактика девіантної поведінки учнів 8 класу.

21.11. – 25.11.

Психолог

32

Психопрофілактика агресивної поведінки учнів.

Корекційні заняття з учнями «групи ризику»

28.11 – 02.12.

Психолог

33

Бесіди. Правила дорожнього руху.

Зайнятість учнів під час канікул.

05.12. – 09.12.

Кл. керівники

34

Бесіди. Травмування на канікулах.

Готовність учнів 9 класу до профільного навчання.

12.12. – 16.12.

Кл. керівники

Психолог

35

Бесіди. Новорічні та Різдвяні свята. Правила поведінки.

19.12. – 23.12.

Кл. керівники

Планові групові консультації (батькам, педагогам, учням) за результатами діагностики.

19.12. – 23.12

Психолог

36

Організація відпочинку учнів під час зимових канікул.

24.12. – 08.01.

Заступник з ВР

Внесення коректив до соціальних паспортів.

09.01. – 13.01.

Психолог

37

Уточнення списків учнів 1 класу на 2016-2017 н.р.

09.01. – 13.01.

Заступник директора з НВР, класоводи

38

Профанкетування учнів 9 класу з метою виявлення бажання навчатися в НВЦТМ.

16.01. – 20.01.

Психолог

39

Визначення професійної орієнтації учнів.

23.01. – 27.01.

Психолог

40

Контроль за станом харчування.

30.01. – 03.02.

Дирекція

41

Психологічний супровід випускників під час ЗНО.

06.02. – 10.02.

Практичний психолог.

42

Консультативна робота «Як допомогти учням у професійному самовизначенні?»

13.02. – 17.02.

Дирекція

Психолог

43

Аналіз відвідування учнями школи, що становлять групу ризику.

20.02. – 24.02.

Заступник директора з ВР

44

Анкетування випускників на виявлення поінформованості щодо процедури проведення ЗНО

20.02. – 24.02.

Психолог

45

Співбесіда з учнями про вибір предметів на ДПА.

27.02 –03.03.

Заступник директора з НВР

46

Виявлення потреб і запитів учнів у профільному навчанні.

27.02 –03.03.

Заступник з НВР

47

Консультації по роботі з обдарованими дітьми

06.03. – 10.03.

Психолог

48

Зустріч з працівниками правоохоронних органів.

13.03. – 17.03.

Заступник директора з ВР

49

Бесіди. Правила поведінки з електро-газо-приладами.

13.03. – 17.03.

Кл. керівники

50

Визначення готовності учнів до навчання в школі.

20.03 –24.03.

Психолог

51

Профілактика захворюваності серед учнів по результатах поглибленого медогляду.

27.03 – 31.03.

Медсестра

52

Оздоровлення влітку.

27.03 – 31.03.

Медсестра

53

Ознайомлення дітей пільгових категорій із нормативно-правовими документами, які забезпечують їх соціальний захист.

03.04. – 07.04.

Психолог

54

Планові групові консультації (батькам, педагогам, учням) за результатами діагностики.

Індивідуальні консультації з учнями, які мають проблеми у виборі професії.

03.04. – 07.04.

Психолог

55

Уточнення списків учнів 1 класу

10.04. – 14.04.

Заступник з директора НВР

56

Зустріч з працівниками служби пожежної безпеки

10.04. – 14.04.

Заступник директора з ВР

57

Проведення Дня Цивільної оборони

Квітень

Дирекція

58

Профілактика дитячого травматизму.

17.04. – 21.04.

Кл. керівники

59

Індивідуальні консультації для учнів з питань проведення ЗНО.

24.04. – 28.04.

Заступник директора з НВР

60

Зустріч із сімейним лікарем з приводу оформлення документів для санаторно-курортного оздоровлення.

24.04. – 28.04.

Медсестра

61

Замовлення на підручники.

01.05. – 05.05.

Бібліотекар

62

Організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів.

08.05. – 12.05.

Заступник директора з ВР

63

Аналіз ведення класних журналів.

15.05. – 19.05.

Заступник директ. з НВР

64

Оздоровлення учнів.

22.05. – 27.08.

Медсестра

65

Атестація робочих місць учнів.

03.07. – 31.08

Дирекція

66

Вирішення питання навчання учнів в НВЦТМ.

31.08.2015.

Дирекція

67

Організація регулярного підвозу учнів, які проживають на відстані понад 3 км від школи, до школи

31.08.2015.

Дирекція

68

Затвердження мережі класів на 2016-2017 н.р.

31.08.2015.

Дирекція

69

Звіт перед громадськістю

31.08.2015.

Директор

70

Аналіз забезпечення учнів підручниками.

31.08.2015.

Бібліотекар

71

Уточнення списків учнів 1, 10 класів

31.08.2015.

Заступник з директора НВР

72

Організація роботи з обліку дітей.

31.08.2015.

Заступник з директора НВР

Розділ №3 «Позакласна, позаурочна, позашкільна виховна робота.»

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Тиждень знань «Знання – скарб. Труд – ключ до них!»

- свято Першого дзвоника;

- проведення першого уроку;

- екскурсія по школі «Школа – наша рідна домівка»;

- ознайомлення учнів зі Статутом школи, правилами для учнів;

- проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності;

01.09. – 02.09.

Заступник з ВР, педагог-орг,

кл. керівники

2

Організація роботи учнівського самоврядування.

01.09. – 02.09.

Заступник з ВР

3

Всеукраїнський рейд «Урок»

01.09. – 02.09.

Заступник з ВР

4

Акція: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» (залучення дітей до відвідування факультативів, гуртків, секцій).

05.09. – 09.09.

Заступник з ВР,

педагог-орг., кл. керівники

5

Свято квітів «З Україною в серці»

09.09.

Заступник з ВР

6

Учнівські збори «Сучасний патріотизм: мода чи життєва необхідність?»

05.09. – 09.09.

Кл. керівники, психолог

7

Тиждень фізичної культури і спорту «Здоров’я дітей – здоров’я нації»:

- День фізичної культури і спорту

07.09.

Вч. фізкультури

8

Міжнародний день протидії суїциду

05.09. – 09.09.

Вч. фізкультури

9

Свято осені та врожаю «Тихо осінь ходить гаєм».

12.09. – 16.09.

Заступник з ВР,

педагог-орг.,

10

Тиждень безпеки руху дітей «Мова вулиці»:

Бесіди з учнями, які мають власні мопеди та мотоцикли

12.09. – 16.09.

Заступник з ВР,

педагог-орг., кл. керівники

11

Конкурс фоторобіт «Неосяжна моя Україна»

12.09. – 16.09.

Педагог-орг.

12

Всесвітній День миру :

- старт Всеукраїнської освітньої кампанії «Голуб миру»

- конкурс малюнків на асфальті «За мир в усьому світі»;(1-4 кл.)

- фотовиставка «Миру – мир».

- Урок миру і дружби;(1- 4 кл.);

- Години спілкування«За мир у всьому світі – це значить за життя» (5-11 кл.);

- Загальношкільна лінійка «Миру і щастя всім дітям на світі» (1-11 кл.)

19.09. – 23.09.

Заступник з ВР,

педагог-орг.

13

Всесвітній День туризму:

- вікторина «Чи знаєш ти свій рідний

край»;

19.09. – 23.09.

Заступник з ВР,

педагог-орг., вч. географії

14

День партизанської слави:

- виховні години та години спілкування «Ті дні у пам’яті народній»

19.09. – 23.09.

Педагог-орг., кл. керівники

15

Всеукраїнський день бібліотек:

- знайомство першокласників зі

шкільною бібліотекою;

- операція «Живи, книго!»

26.09. – 30.09.

Бібліотекар, класовод 1 кл.

16

Підготовка і проведення Дня вчителя:«Спасибі Вам, що Ви на світі є» (11 клас).

26.09. – 30.09.

Заступник з ВР,

педагог-орг., кл. керівники

17

Всеукраїнський рейд «Урок»

26.09. – 30.09.

Заступник з ВР

18

Міжнародний день людей похилого віку. Акція «Допоможи ближньому»

30.09.

Волонтерський загін

19

05.10. – День працівників освіти

Концерт, присвячений дню учителя «Хай слово «вчитель» - буде завжди святим», святкова лінійка «Подаруй посмішку учителю»

30.09.

Заступник директора з ВР, педагог-орг.

20

Трудова операція «Ми тут господарі».

03.10. – 07.10.

Кл. керівники

21

Тематичні бесіди щодо сприяння

впровадженню програми «Дитинство

без туберкульозу»

03.10 – 07.10.

Медсестра, кл. керівники

22

Міжнародний день інваліда

Години спілкування «Інвалід…?»

03.10.

Кл. керівники

23

06.10. – день ветерана.

Акція «Ветеран живе поруч»

06.10.

Педагог-орг.

24

Тиждень козацької слави та

європейської демократії

«Пишаємося званням Захисника

Вітчизни».

День Захисника Вітчизни:

- фотовиставка «Захисники нашої

Вітчизни»;

- Конкурсна програма «Козацькі забави»

(9- 11 класи)

10.10. – 14.10.

Заступник директора з ВР, педагог-орг

25

Інформаційні години з питань

європейської інтеграції.

10.10 – 14.10.

Кл. керівники

26

Виставка літератури у шкільній бібліотеці та періодичних видань з питань європейської інтеграції та тематичні виставки, присвячені темі Європейської демократії

10.10. – 14.10.

Бібліотекар

27

Тиждень патріотичного виховання до

72-ї річниці визволення України від

німецько-фашистських загарбників:

- виховні години до річниці

визволення України від німецько-

фашистських загарбників;

- упорядкування парку Слави

17.10 – 21.10.

Заступник директора з ВР, педагог-орг

28

Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Ліси для нащадків».

17.10. – 21.10.

Педагог-орг.

29

. Участь у районному етапі

Всеукраїнського огляду-конкурсу

«Галерея кімнатних рослин».

17.10. – 21.10.

Педагог-орг.

30

Участь у районній грі

інтелектуального клубу «Ерудит».

17.10. – 21.10.

Педагог-орг.

31

Участь в зборі лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді.

24.10. – 28.10.

Заступник директора з ВР,

32

Художньо-тематична виставка «Друга світова на карті рідного краю»

24.10. – 28.10.

Педагог-орг.

33

Трудовий десант «Я і подвір’я моєї школи»

24.10.

Кл. керівники

34

Уроки гендерної грамотності.

31.10. – 04.11.

Кл. керівники

35

Диспут з учнями 9-11 класів «Профілактика правопорушень у молодіжному середовищі»

31.10. – 04.11.

Вчитель правознавства

36

04.11 – День національної гвардії України. Години спілкування, присвячені Дню національної гвардії України «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці…»

04.11.

Вчитель ЗВ, класні керівники

37

09.11 – День української писемності та мови «Пісенна, мелодійна, милозвучна…» - тематична лінійка, присвячена Дню української писемності та мови

Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика.

07.11. – 11.11.

Лук’янець О.П., Сич Н.Г., Виродова О.А

38

Тиждень правових знань

07.11. – 11.11.

Вч. правознавства

39

Тиждень знань безпеки життєдіяльності.

07.11. – 11.11.

вч. ОЗ

40

Виховні години з питань протимінної

безпеки.

07.11. – 11.11.

вч. ОЗ, ЗВ

41

День працівників сільського господарства.

13.11.

Педагог-орг.

42

Диспут з учнями 9-11 класів «Профілактика правопорушень у молодіжному середовищі»

14.11. – 18.11.

Заступник з ВР, педагог-орг.

43

Тиждень толерантності та інклюзивної освіти

16.11 - День толерантності . День спільних дій в інтересах дітей.(Конвенція про права дитини).

Виховні години «Декларація прав дитини.»

14.11. – 18.11.

Заступник з ВР, вч. - асистент

44

Засідання шкільної ради по профілактиці правопорушень

14.11. – 18.11.

Заступник директора з ВР

45

Круглий стіл 10-11 кл.

«Поговоримо про закон»

14.11. – 18.11..

Заступник з ВР, вч. історії

46

20.11 - Всесвітній день дитини

Малюнок на асфальті «Моє дитинство».

20.11.

Педагог-орг

47

22.11 – День свободи України

Тематична лінійка, присвячена Дню свободи України

21.11.

Педагог-орг.

48

26.11 – День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Загальношкільна лінійка « Дзвони

скорботи. Голодомор 1931-1933р.»

21.11. – 25.11.

Заступник з ВР, педагог-орг.

49

Участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та акції «Запали свічку»

28.11.

Заступник з ВР, педагог-орг.

50

Тиждень превентивного виховання

«Молодь проти СНІДу»:

- профілактичний лекторій «СНІД – час бити тривогу»(10-11 класи);

- відеолекторій «Діти та молодь проти наркоманії»(8-9 класи);

- конкурс малюнків «Молодь за

здоровий спосіб життя».

28.11. – 02.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

51

Уроки щодо попередження торгівлі людьми.

28.11. – 02.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

52

Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської ворчості «Об’єднаймося ж, брати мої».

28.11. – 02.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

53

03.12 – Міжнародний день інвалідів.

Добродійна акція «Діти - дітям».

Години спілкування « Суспільство і його ставлення до інвалідів»

28.11. – 02.12.

Педагог-орг., кл. керівники

54

06.12. – День збройних сил України.

02.12.

Педагог-орг.

55

07.12 – день місцевого самоврядування. Привітання працівникам сільської ради

07.12.

Заступник з ВР

56

Тиждень правових знань «Бережи

мене, мій законе».

05.12. – 09.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

57

10.12. – День прав людини.

«Права людини – ілюзія чи реальність?» - бесіда

09.12.

Кл. керівники

58

Брейн-ринг «Підліток і право»

05.12. – 09.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

59

Інформаційні години «Мої права і

обов’язки».

05.12. – 09.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

60

Участь у районній виставці-конкурсі дитячого малюнка «Право очима дітей».

05.12. – 09.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

61

13.12 – свято Андрія.

Андріївські вечорниці.

11.12.

Педагог-орг.

62

14.12 – День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

14.12.

Заступник з ВР

63

Засідання ради по профілактиці правопорушень

22.12.

.

Заступник з ВР

64

Новорічний ярмарок

Участь у районному етапі Всеукраїнських конкурсів «Новорічна композиція», «Український сувенір».

12.12. – 16.12.

Педагог-орг., кл. керівники

65

19 грудня – День Святого Миколая. Ранок «Святий Миколай»

12.12. – 16.12.

Педагог-орг., кл. керівники

66

Робота на канікулах за окремим планом

24.12. – 08.01.

Заступник з ВР

67

1. Новорічні передзвони:

Новорічний ранок (1 – 4 класи)

Новорічний ранок (5 – 8 класи)

Новорічний карнавал (9 – 11 класи)

19.12. – 23.12.

Заступник з ВР, педагог-орг.

68

Зимові ігри та розваги

Участь у спортивних змаганнях з настільного тенісу та гандболу.

Робота спортивних секцій.

03.01. – 06.01.

Педагог-орг.

69

Різдвяний вертеп «Різдво Христове»

06.01.

Педагог-орг.

70

«Щедра кутя», «Старий Новий рік»

11.01. – 15.01.

Педагог-орг.

71

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»

09.01. – 13.01.

Заступник з ВР, педагог-орг.

72

Тиждень профорієнтації «Шлях до професії»

09.01 – 13.01.

Соц. педагог

73

22.01. – День соборності України. Тиждень «Україна – соборна держава»:

- загальношкільна лінійка;

- виховні години;

- фотопрезентація.

16.01. – 20.01.

Заступник з ВР, педагог-орг.

74

25.01. – Тетянин день.

Вечір для старшокласників.

25.01.

Педагог-орг.

75

29.01. – День пам’яті героїв Крут. Лінійка-реквієм «Історію переписати неможливо».

23.01. –28.01.

Педагог-орг., вч. історії

76

Бесіда «Шкідливі звички і учні?»

30.01. – 03.02.

Медсестра

77

Вечір зустрічі шкільних друзів.

30.01. – 03.02.

Заступник з ВР, педагог-орг., кл. керівник 11 кл.

78

Засідання ради по профілактиці правопорушень

11.02.

Заступник з ВР

79

День Святого Валентина:

- поштова скринька;

- розважальна програма «Цей чудовий дар кохання».

06.02. – 10.02.

Педагог-орг.

80

Участь в районному та обласному етапах Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл України»

06.02. – 10.02.

Заступник з ВР, педагог-орг.

81

21.02. – Міжнародний день рідної мови – свято мови в школі.

Участь в районному та обласному конкурсах плакатів «Безпека дорожнього руху»

13.02. – 17.02.

Вч. укр. мови та літ.

82

Тиждень патріотичного виховання

- години спілкування;

- екскурсії до музею Слави (1-4 кл.)

- продовження акції «Лист солдату»

20.02. – 24.02.

Педагог – орг, заступник з ВР

83

Участь в районному етапі Всеукраїнської виставки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Люби і знай свій рідний край».

27.02. – 03.03.

Вч. образ. мист., тр.навч.

84

Шевченківські дні.

- загальношкільна лінійка до Дня народження Т.Г.Шевченка;

- літературно-мистецьке Шевченківське свято.

06.03. - 10.03.

Заступник з ВР,

вч. укр. мови та літ.

85

Тиждень шани жінки «Для вас, жінки»

Свято для мам «Любій матусі» (1-11 кл.);

Конкурс «Нумо, дівчата» (5-8класи).

06.03 - 10.03.

Заступник з ВР,

педагог-орг.

86

Участь у районному етапі дитячо -юнацького конкурсу виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін».

13.03 – 17.03.

Педагог-орг., вч. муз.

87

День світової літератури.

13.03 – 17.03.

Вч. заруб. літ.

88

Єдиний день безпеки руху. Практикум.

20.03. – 24.03.

Вч. ОЗ

89

Тиждень дитячої та юнацької книги.

Участь у районному конкурсі на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування.

27.03. – 31.03.

Заступник з ВР, педагог-орг.

90

1.04. – День гумору

Вечір сміху

01.04.

Педагог-орг., класовод 1 кл.

91

Свято «Веселий Букварик».

Посвята в читачі першокласників.

03.04. – 07.04.

Педагог-орг.

92

Учнівські збори № 2 .

03.04. – 07.04.

Заступник з ВР

93

7.04 – Всесвітній день здоров’я

Спортивні змагання

07.04.

Вч. фізкультури

94

08.04. - Міжнародний день пам’ятників та історичних місць.

Екскурсії по історичних місцях

10.04.

Вч. історії,

95

Тиждень превентивного виховання «Подорож до країни здоров’я »:

- конкурс малюнка «Азбука здоров’я»

(1-4 класи);

- «Веселі старти» (5-8 класи);

- військово-патріотична гра «Джура».

10.04. – 14.04.

Вч. історії

96

Участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу

«Молодь обирає здоров’я».

10.04. – 14.04.

Педагог-орг.

97

12.04. – День авіації і космонавтики.

12.04.

Вч. астрономії

98

Тиждень екології «Природа – наш дім»:

- фотовиставка «Світ навколо нас»;

- операція «Збережемо нашу землю зеленою і квітучою» (1-11 класи)

17.04. – 21.04.

Вч. біології,

99

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» серед учнівських колективів екологічної просвіти.

17.04. – 21.04.

Вч. біології,

100

21.04. – День довкілля.

Акція «Довкілля»

17.04. – 21.04.

Вч. біології,

101

22.04. – Всесвітній день Землі.

Акція «День землі».

17.04. – 21.04.

Вч. біології,

102

Тиждень безпеки життєдіяльності та цивільного захисту:

- проведення Дня Цивільного захисту;

- загальношкільна лінійка до дня Чорнобильської катастрофи;

- година спілкування «Мужність і біль Чорнобиля»;

- перегляд відеоролика «Чорнобиль – глобальна екологічна катастрофа»

24.04. – 28.04.

Вч. ОЗ

103

Дні самоврядування.

24.04. – 28.04.

Заступник з ВР

104

Засідання ради по профілактиці правопорушень.

28.04.

Заступник з ВР

105

Великдень «Писанкові кольори».

квітень-травень

Педагог-орг.

106

Участь у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Рокитнянщино!».

01.05. – 05.05.

Заступник з ВР, педагог-орг.

107

Допомога людям похилого віку та ветеранам Великої Вітчизняної війни.

протягом року

Заступник з ВР, педагог-орг.

108

Мітинг біля пам’ятника Слави.

09.05.

Заступник з ВР,

109

Дні патріотичного виховання «Тих днів не змеркне слава»:

- акція «Сувенір воїнам АТО»;

- фотовиставка «Салют, Перемого!»;

08.05. – 12.05.

Заступник з ВР, педагог-орг.

110

Участь у районному етапі військово-патріотичної гри «Джура».

травень

Вчитель ЗВ, педагог-орг.

111

14.05. – День Матері.

«Берегиня роду людського» .

08.05. – 12.05.

Педагог-орг.

112

15.05. – Міжнародний день сім’ї.

08.05. – 12.05.

Кл. керівники

113

18.05. – Міжнародний день музеїв

Відвідування музею

15.05. – 19.05.

Кл.керівники

114

Тиждень знань «Знання –це скарб, а вміння вчитись – це ключ до нього».

22.05. – 31.05.

Заступник з ВР, педагог-орг.

115

Свято «Останній дзвінок»

27.05.

Заступник директора з ВР, педагог-орг., кл. керівник 11 кл.

116

Випускний вечір учнів 11 класів.

28.05. – 29.05.

Кл. керівник 11 кл.

117

1.06. – Міжнародний день захисту дітей.

Година спілкування «Права і обов’язки школярів», присвячений Дню захисту дітей.

01.06.

Заступник з ВР, педагог-орг.

118

Робота ДОТ за окремим планом.

01.06. – 01.07.

Начальник табору.

119

Випускний вечір учнів 9 класу.

08.06. – 09.06.

Кл. керівник 9 кл.

120

22.06. – початок Великої Вітчизняної війни.

Покладання квітів до братської могили та пам’ятника Слави.

22.06.

Заступник з ВР, педагог-орг.

121

28.06. - День Конституції .

Урочисті збори, присвячені дню Конституції.

28.06.

Заступник з ВР

122

30.06 – День молоді. Участь у заходах БК с. Насташка

30.06.

Заступник з ВР, педагог-орг.

123

Підготовка до проведення Дня знань.

01.07. – 31.08

Заступник з ВР, педагог-орг.

124

Підготовка до участі в районних заходах по святкуванню Дня незалежності.

01.07. – 31.08

Заступник з ВР, педагог-орг.

Розділ №4 «Реалізація змісту методичної роботи з педагогічними кадрами».

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Засідання методичної ради та методичних об’єднань вчителів

29.08. – 02.09.

Заступник директора з НВР

2

Методична оперативка «Вимоги до ведення шкільної документації.»

29.08. – 02.09.

Заступник директора з НВР

3

Співбесіди з учителями щодо календарно-тематичного планування.вивчення предметів

29.08. – 02.09.

Заступник директора з НВР

4

Співбесіди з класними керівниками щодо планування виховної роботи

29.08. – 02.09.

Заступник директора з ВР

5

Організація роботи з молодими вчителями.

29.08. – 02.09.

Заступники директора

6

Опрацювання положень «Учитель року», «Класний керівник року»

05.09. – 09.09.

Заступник директора з НВР

7

Організація роботи атестаційної комісії школи

12.09. – 16.09.

Голова атестацій комісії

8

Відвідування уроків учителів, які потребують методичної допомоги.

12.09. – 16.09.

Заступник директора з НВР

9

Зрізи вихованості учнів 5 – 11 класів.

12.09. – 16.09.

Заступник директора з ВР

10

Методична оперативка «Організація самоосвітньої діяльності вчителів»

17.09. – 23.09.

Заступник директора з НВР

11

Консультації щодо підготовки робіт до конкурсу – захисту учнів – членів МАН

26.09. – 30.09.

Заступник директора з НВР наук. керівники

12

Індивідуальні консультації для вчителів із питань адаптації учнів у 1, 5 класах

26.09. – 30.09.

Заступник директора з НВР

13

Тренінг для вчителів «Використання Інтернет-видань на уроках та в позаурочний час»

03.10. – 7.10.

Вчитель інформатики

14

Засідання МО вчителів технічно-естетичного циклу

03.10. – 07.10.

Корженко В.А.

15

Засідання МО вчителів початкових класів.

10.10. – 14.10.

Киричок Т.М.

16

Оновлення куточка «Все про атестацію педагогічних працівників».

10.10. – 14.10.

Заступник директора з НВР

17

Індивідуальні консультації для вчителів-учасників конкурсу «Учитель року».

17.10. – 21.10.

Заступник директора з НВР

18

Засідання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

17.10. – 21.10.

Левченко О.М.

19

Засідання МО вчителів природничо-математичного циклу

17.10. – 21.10.

Шило В.Я.

20

Засідання МО класних керівників

17.10. – 21.10.

Сич Н.Г.

21

Методична оперативка «Про підготовку учнів до участі в районних олімпіадах та конкурсах

17.10. – 21.10.

Заступник директора з НВР

22

Методична оперативка «Пробне ЗНО: терміни, предмети, порядок реєстрації.»

31.10. – 04.11.

Заступник директора з НВР

23

Методична оперативка «Про результати перевірки ведення класних журналів»

07.11. – 11.11.

Заступник директора з НВР

24

Тиждень педагогічної майстерності класних керівнииків.

14.11. – 18.11.

Заступник директора з ВР

25

Тематична консультація «Впровадження інноваційних технологій навчання»»

21.11. – 25.11.

Заступник директора з НВР

26

Засідання методичної ради

28.11. – 02.12.

Заступник директора з НВР

27

Засідання МО вчителів технічно-естетичного циклу

28.11. – 02.12.

Корженко В.А.

28

Засідання МО вчителів початкових класів.

05.12. – 09.12.

Киричок Т.М.

29

Засідання МО вчителів суспільно-ного циклу

12.12 - 16.12.

Левченко О.М.

30

Інструктивно-методична нарада «Підготовка до творчого звіту вчителів.»

12.12. – 16.12.

Заступник директора з НВР

31

Засідання МО вчителів природничо-математичного циклу.

12.12. – 16.12.

Шило В.Я.

32

Аукціон педагогічних ідей «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант»

19.12. – 23.12.

Заступник директора з НВР

33

Індивідуальні та групові консультації для вчителів з питань планування роботи на ІІ семестр

26.12. – 30.12.

Заступник директора з НВР

34

Виставка методичних надбань учителів.

03.01. – 06.01.

Заступник директора з НВР

35

Інструктивно-методична нарада «Про підготовку учнів 11 класу до проведення ЗНО.»

10.01. – 13.01.

Заступник директора з НВР

36

Методична оперативка з питань успішності й відвідування школи учнями 9 класу

16.01. – 20.01.

Заступник директора з НВР

37

Творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію.

23.01. – 27.01.

Заступник директора з НВР

38

Засідання методичної ради

30.01 – 03.02.

Заступник директора з НВР

39

Засідання МО вчителів технічно-естетичного циклу

30.01. – 03.02.

Корженко В.А.

40

Круглий стіл «Які проблеми я подолав(ла) у своїй роботі, що не вдалося виконати»

01.02. – 05.02.

Заступник директора з НВР

41

Засідання МО вчителів початкових класів.

06.02. – 10.02.

Киричок Т.М.

42

Тиждень педагогічної майстерності вчителів вищої категорії.

06.02. – 10.02.

Заступник директора з НВР

43

Засідання МО вчителів природничо-математичного циклу.

13.02. – 20.02.

Шило В.Я.

44

Тиждень педагогічної майстерності вчителів першої категорії.

13.02. – 20.02.

Заступник директора з НВР

45

Засідання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

20.02. – 24.02.

Левченко О.М

46

Методична оперативка «Методика перевірки рівня сформованості навчальних досягнень учнів»

20.02. – 24.02.

Заступник директора з НВР

47

Аукціон педагогічних ідей «Педагогічне співробітництво – ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу»

27.02. – 03.03.

Заступник директора з НВР

48

Методична нарада «Організація повторення навчального матеріалу у 9, 11 класах з метою підготовки до ДПА»

06.03. – 10.03.

Заступник директора з НВР

49

Узагальнення системи (досвіду) роботи вчителів, які атестуються

13.03. – 17.03.

Заступник директора з НВР

50

Методична оперативка про закінчення навчального року та проведення ДПА

20.03. – 24.03.

Заступник директора з НВР

51

Індивідуальні консультації з питань курсової перепідготовки вчителів.

20.03. – 24.03.

Заступник директора з НВР

52

Засідання МО класних керівників

20.03. – 24.03.

Сич Н.Г.

53

Засідання методичної ради.

27.03. – 31.03.

Заступник директора з НВР

54

Тиждень ініціативи та творчості молодих учителів.

03.04. – 07.04.

Заступник директора з НВР

55

Методична оперативка «Результати анкетування профільності навчання учнів старшої школи»

10.04. – 14.04.

Заступник директора з НВР

56

Методична оперативка про набір учнів до 1 класу.

17.04. – 21.04.

Заступник директора з НВР

57

Діагностичне анкетування учнів з питань планування варіативної складової навчального плану.

24.04. – 28.04.

Практичний

психолог

58

Оформлення куточка «Державна підсумкова атестація»

25.04. – 29.04.

Заступник директора з НРВ

59

Діагностичне анкетування вчителів з планування методичної роботи школи.

03.05. – 05.05.

Заступник директора з НВР

60

Методична оперативка «Про вимоги до оформлення особових справ учнів»

08.05. – 12.05.

Заступник директора з НВР

61

Підсумкові засідання шкільних методичних об’єднань

15.05. – 19.05.

Керівники МО

62

Засідання методичної ради.

22.05. – 26.05.

Заступник директора з НВР

63

Методична оперативка про закінчення навчального року

22.05. – 26.05.

Заступник директора з НВР

64

Нарада «Про підсумки перевірки шкільної документації»

05.06. –09.06.

Заступник директора з НВР

65

Інструктивно-методична нарада з питань початку навчального року

21.08. – 31.08.

Заступник директора з НВР

Розділ №5 «Реалізація контрольно-діагностичної функції в управлінні. Корекція, регулювання навчально-виховного процесу.»

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Контроль забезпечення учнів підручниками й програмами.

29.08. – 02.09.

Заступник директора з НВР

2

Погодження календарно-тематичного планування з предметів, планів роботи класних керівників.

05.09. – 09.09.

Заступник директора з НВР

3

Складання графіка проведення контрольних робіт із предметів.

05.09. – 09.09.

Заступник директора з НВР

4

Контроль за оформленням класних журналів.

12.09. – 16.09.

Заступник директора з НВР

5

Відвідування уроків молодих учителів з метою надання методичної допомоги

19.09. – 23.09.

Заступник директора з НВР

6

Контроль за адаптацією учнів 1 та 5 класів

26.09. – 30.09.

Заступник директора з НВР

7

Контроль за станом ведення щоденників учнями 3 - 4 класів.

03.10 – 07.10.

Заступник директора з НВР

8

Контроль за збереженням підручників. (рейд-огляд)

10.10. – 14.10.

Заступник директора з ВР

9

Вибіркова перевірка поурочних планів учителів

17.10. – 21.10.

Заступник директора з НВР

10

Контроль ведення класних журналів.

24.10. – 28.10.

Заступник директора з НВР

11

Контроль стану виховної роботи в 6 класі

31.10. – 04.11.

Заступник директора з ВР

12

Контроль за системою оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

07.11 - 11.11.

Заступник директора з НВР

13

Контроль за станом викладання захисту Вітчизни та національно-патріотичного виховання

07.11. – 18.11.

Заступники

директора з НВР та ВР

14

Контроль за станом викладання географії (8 клас)

21.11. –02.12.

Заступник директора з НВР

15

Вибіркова перевірка поурочних планів учителів

28.11. – 02.12.

Директор школи

16

Контроль за станом викладання всесвітньої історії (9 клас)

05.12. – 16.12.

Заступник директора з НВР

17

Контроль за відвідуванням учнями школи

05.12. – 10.12.

Заступник директора з ВР

18

Контроль за проведенням факультативних занять

12.12. – 16.12.

Заступник директора з НВР

19

Контроль за виконанням навчальних планів і програм за І семестр.

19.12. – 23.12.

Заступник директора з НВР

20

Коригування планів роботи на ІІ семестр.

26.12. – 30.12.

Заступник директора з НВР

21

Складання графіка контрольних робіт на ІІ семестр.

02.01. – 06.01.

Заступник директора з НВР

22

Вивчення стану виховної роботи в 9 класі

09.01. – 13.01.

Заступник директора з ВР

23

Контроль за станом ведення щоденників учнями 5 – 9 класів.

16.01. – 20.01.

Заступник директора з ВР

24

Вивчення системи роботи вчителя фізкультури Клименко Т.В.

23.01. – 03.02.

Заступник директора з НВР

25

Контроль за станом ведення щоденників учнями 10 – 11 класів.

30.01. -03.02.

Заступник директора з ВР

26

Контроль за станом викладання інформатики (9 клас)

06.02. – 17.02.

Заступник директора з НВР

27

Контроль за станом ведення зошитів у початкових класах

13.02. – 17.02.

Заступник директора з НВР

28

Контроль за станом викладання російської мови

20.02. – 24.02.

Заступник директора з НВР

29

Контроль за станом викладання інклюзивного навчання

27.02. – 03.03

Заступник директора з НВР

30

Контроль за станом індивідуального навчання

06.03. – 17.03.

Заступник директора з НВР

31

Контроль за відвідуванням учнями школи

13.03. – 17.03.

Заступник директора з ВР

32

Контроль за станом викладання зарубіжної літератури (7 клас)

13.03. – 24.03.

Заступник директора з НВР

33

Контроль ведення класних журналів.

27.03. – 31.03.

Заступник директора з НВР

34

Відвідування уроків з метою надання індивідуальної методичної допомоги

03.04. – 07.04.

Заступник директора з НВР

35

Вивчення стану виховної роботи в 11 класі.

10.04. – 14.04.

Заступник директора з ВР

36

Складання графіків державної підсумкової атестації

10.04. –14.04.

Заступник директора з НВР

37

Контроль за станом ведення зошитів із української мови

17.04. –21.04.

Заступник директора з НВР

38

Контроль за станом ведення зошитів для контрольних робіт

24.04. – 28.04.

Заступник директора з НВР

39

Контроль за станом ведення журналів 10, 11 класів.

03.05. – 12.05.

Заступник директора з НВР

40

Контроль за виконанням навчальних планів і програм.

15.05. – 19.05

Заступник директора з НВР

41

Контроль за виконанням варіативної частини навчального плану.

15.05. – 19.05.

Заступник директора з НВР

42

Контроль за правильністю оформлення документів про освіту.

29.05. – 31.05.

Заступник директора з НВР

43

Контроль за проведенням державної підсумкової атестації

травень -червень

Заступник директора з НВР

44

Контроль за веденням шкільної документації.

01.06. – 09.06.

Заступник директора з НВР

45

Контроль за веденням класних журналів та особових справ 9, 11 класів

01.06. – 09.06.

Заступник директора з НВР

46

Контроль за правильністю оформлення документів про освіту

05.06. – 09.06.

Заступник директора з НВР

47

Контроль за забезпеченістю учнів підручниками

Серпень

Заступник директора з НВР

Розділ №6 «Система педагогічної роботи з батьками.»

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Збори батьків учнів 1 класу.

26.08.

Класовод

2

Зустріч практичного психолога школи з батьками учнів 1 класу з приводу тестування щодо готовності дитини до навчання в школі.

26.08.

Психолог

3

Засідання батьківського комітету:

 1. Про організацію харчування у школі.
 2. Про організацію роботи ГПД для учнів яким організовано підвіз шкільним автобусом. .

01.09. – 09.09.

27.09.

Директор

Заступник з НВР

5

Обстеження умов проживання дітей в проблемних сім’ях.

12.09. – 16.09.

Психолог, заступник з ВР.

8

Загальношкільні батьківські збори.

 1. Аналіз витрат батьківських коштів та спонсорських коштів.
 2. Оздоровлення учнів влітку.
 3. Дитячий травматизм в побуті.
 4. Організація учнівського харчування.
 5. Організація підвозу учнів, які проживають понад 3 км від школи.

23.09.

Голова БК

Медсестра

Медсестра

Директор

Директор

9

Засідання батьківського комітету № 1.

26.09. – 30.09.

Заступник з ВР

10

Зустріч медсестри школи з батьками учнів 1-го класу «Чи потрібні щеплення Вашим дітям?».

03.10. – 07.10.

Медсестра

11

Батьківський лекторій «Коли має починатися робота батьків над душею дитини».

03.10. – 07.10.

Класовод 1 кл.

12

Зустріч з батьками учнів 5 та 7 класів «Забезпечення підручниками»

10.10. – 14.10.

Бібліотекар

13

Відвідування членами батьківського комітету сімей, які потрапили в складні життєві умови.

10.10. – 14.10.

Голова БК, психолог

14

Батьківські збори батьків учнів 11 класу «Пробне тестування: умови та терміни проведення, його доцільність.»

17.10. – 21.10.

Заступник з НВР

15

Психологічна просвіта батьків.

26.10. – 30.10.

Психолог

16

Обстеження умов проживання учнів, сім’ї, яких потрапили в складні життєві ситуації.

26.10. – 30.10.

Соц. педагог, заступник з ВР, кл. керівники

17

Засідання батьківського комітету №2

«Роль батьків у формуванні в учнів власної світоглядної позиції».

01.11. – 11.11.

Психолог, класовод

18

Відвідування дітей з проблемних сімей спільно з комісією сільської ради

14.11. – 18.11.

Заступник з ВР психолог

Індивідуальні зустрічі з батьками учнів, схильних до правопорушень.

14.11. – 18.11.

Заступник з ВР

19

Проведення психологічних лекторіїв.

14.11. – 18.11

Психолог.

20

Зустріч з батьками учнів 1 класу про результати адаптаційного періоду.

14.11. – 18.11

Заступник з ВР

21

Батьківські збори 11 класу «Проведення ЗНО у 2017 році»

28.11. – 02.12.

Заступник з НВР

22

День відкритих дверей для батьків

28.11. – 02.12.

Заступник з ВР

23

Бесіда з батьками «Новорічні розваги в школі і вдома».

12.12. – 16.12.

Кл. керівники

24

Батьківські збори по класах по підсумках роботи за І семестр.

19.12. – 23.12.

Кл. керівники

Зустріч батьків з інспектором ювенальної превенції Рокитнянського відділу поліції ГУ Національної поліції у Київській області.

19.12. – 23.12.

Заступник з ВР

25

Батьківський лекторій «У вас особлива дитина… Гіперактивнаімпульсивна».

09.01. – 13.01.

Психолог.

Зустріч з мамою учня 9 класу Клименка Миколи Телепенко О.Д. щодо подальшого його навчання та поведінки.

09.01. – 13.01.

Заступник з ВР

26

Педагогічний практикум: «Професійна орієнтація: як зробити вибір».

16.01. – 20.01.

Психолог

27

Бесіда з батьками «Психологічні особливості підлітків».

16.01. – 20.01.

Психолог

28

Засідання батьківського комітету №3.

16.01. – 20.01.

Заступник з ВР

29

Проведення зборів батьків та учнів 9 класу стосовно вибору закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

23.01. – 27.01.

Кл. керівник

30

Батьківський лекторій. Бесіда з батьками Городенка Р., Черненка В. «Ваші діти вірять у себе. Допоможіть їм.»

23.01. – 27.01.

Заступник з ВР

31

Батьківський лекторій «Вулиця та спілкування наших дітей». (5-8 класи)

06.02. – 10.02.

Заступник з ВР

32

Бесіда-зустріч із опікуном Дарменка Олександра Дарменко В.Я.

17.02.

Заступник з ВР

33

Індивідуальні зустрічі з батьками учнів, схильних до правопорушень.

20.02. – 24.02.

Психолог, заступник з ВР.

34

Обговорення пропозицій щодо роботи школи під час весняних канікул, залучення батьків до організації дозвілля учнів.

20.02. – 24.02.

Заступник з ВР.

35

Бесіда для батьків «Ваша дитина – особистість»

27.02. – 02.03.

Кл. керівники.

36

Батьківський лекторій «Допомога батьків дітям під час підготовки до ДПА (9, 11 кл.)».

27.02. – 02.03.

Психолог, заступник з ВР.

37

Батьківські збори з батьками учнів 9, 11 класів про проведення державної підсумкової атестації.

05.03. – 09.03.

Кл. керівники

38

Відвідування сімей Дарменка С., Губковича А. та Орішко А.

12.03. – 16.03.

Заступник з ВР. кл. керівники

39

Загальношкільні батьківські збори №2.

12.03. – 16.03.20-24

Заступник з ВР.

40

Засідання батьківського комітету №4.

09.04. – 13.04.

Заступник з ВР.

41

Батьківські збори учнів 4, 9, 11 класів з питань проведення ДПА.

16.04. – 20.04.

Кл. керівники

42

Засідання батьківського комітету «Ремонт шкільних приміщень».

23.04. – 27.04.

Заступник ВР

43

Бесіда з мамою Дарменка Сергія про організацію подальшого навчання дитини.

23.04. – 27.04.

Заступник ВР

44

Диспут «Які якості дітей вважаєте найважливішими»

25.04. – 01.05.

Психолог

45

Батьківський лекторій «Як зробити канікули дитини безпечними та веселими» (Кашуба Ю.С., Клименко О.Д., Дарменко В.Я.)

01.05. – 04.05.

Заступник ВР

46

Батьківські збори про закінчення навчального року.

07.05. – 11.05.

Заступник з НВР

47

Залучення батьків до підготовки школи до навчального року

14.05. – 18.05.

Заступник ВР, класовод

48

Зустріч з батьками учнів, які йдуть в перший клас

«Як підготувати дитину до школи».

23.05. – 28.05.

Класовод 1 класу

49

Бесіда з батьками про організацію випускних вечорів.

23.05. – 28.05.

Заступник директора з ВР, кл. керівники

50

Бесіда адміністрації школи з батьками учнів 9 класу про подальше навчання їхніх дітей.

31.05. – 04.06.

Заступник директора з НВР, кл. керівники

51

Зустріч адміністрації школи з батьками учнів 1-го класу.

Серпень

Заступник директора з НВР, кл. керівники

Розділ №7 «Реалізація фінансово-господарської функції управлінні.»

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Підготовка і проведення тарифікації вчителів.

01.09. – 09.09.

Заступник з НВР

2

Впорядкування спортивного майданчика, смуги перешкод та майданчика для стройової підготовки.

01.09. – 16.09.

Вч. фізкультури, вч. ЗВ

3

Озеленення пришкільної території та приміщення школи.

19.09 – 23.09.

Заступник з ВР, кл. керівники

4

Робота по організації функціонування кабінету ЗВ

26.09. – 30.09.

Вч. ЗВ

5

Підготовка до осінньо-зимового періоду. Обстеження приміщення школи щодо її аварійності.

26.09. – 30.09

Завгосп

6

Підготовка котельні до опалювального сезону, введення в дію котла на твердому паливі.

26.09. – 10.10.

Директор, завгосп

7

Робота по утепленню приміщення.

10.10. – 14.10.

Завгосп

8

Благоустрій території.

10.10. – 14.10.

Кл. керівники

9

Робота щодо впорядкування тиру .

17.10. – 21.10.

Вч. ЗВ

10

Упорядкування пришкільної території.

24.10. – 28.10.

Кл. керівники, завгосп

11

Тренувальні заходи з ТБ

24.10. – 28.10

Дирекція, кл. керівники, завгосп

12

Робота щодо поповнення спортінвентарю

31.10. – 04.11.

Директор,

13

Аналіз забезпечення посудом шкільної їдальні.

07.11. – 11.11.

Директор, завгосп

14

Рейд по збереженню шкільного майна.

14.11. – 18.11.

Заступник з ВР

15

Перевірка стану збереження підручників.

28.11. – 02.12.

Бібліотекар

16

Організація роботи щодо збільшення приміщення шкільного музею.

05.12. – 09.12.

Директор

17

Генеральне прибирання.

12.12. – 16.12.

Заступник з ВР, кл. керівники

18

Організація роботи щодо святкування Новорічних свят та Різдва Христового

19.12. – 23.12.

Директор, завгосп

19

Ремонт та оновлення оргтехніки.

24.12. – 08.01.

Директор, завгосп

20

Робота по заміні освітлювальної арматури в ігровій кімнаті.

16.01. – 20.01.

Завгосп

21

Робота по удосконаленню роботи комп’ютерного класу.

23.01. – 27.01.

Вч. інформатики

22

Ремонт книг.

«Як живеться твоїй книзі?

30.01. – 03.02.

Педагог-орг., бібліотекар

23

Аналіз використання лімітів електроенергії. Завдання по економії електроенергії в школі і дома.

06.02. – 10.02.

Директор

24

Озеленення кабінетів.

20.02. – 24.02.

Зав кабінетами

25

Генеральне прибирання.

27.02. – 03.03.

Заступник з ВР

26

Вивчення роботи буфету та його асортименту.

06.03. – 10.03.

Директор

27

Ремонт та маркування парт.

13.03. – 17.03.

Кл. керівники

28

Конкурс-огляд на кращу класну кімнату.

27.03. – 31.03.

Заступник з ВР

29

Операція «Підручнику довге життя»

03.04. – 07.04.

Бібліотекар

30

Ремонт шкільного інвентарю.

10.04. – 14.04.

Завгосп

31

Проведення Дня Цивільної оборони

17.04. – 21.04.

Штаб ЦО

32

Робота по озелененню класних кімнат та коридорів школи.

24.04. – 28.04.

Зав кабінетами, вч. трудового навч. та біології

33

Впорядкування пришкільної території.

01.05. – 05.05.

Заступник директора з ВР

34

Підготовка до проведення ремонту класів і школи та території біля пам’ятників Слави і Т.Г.Шевченку.

08.05. – 12.05.

Завгосп, зав кабінетами

35

Озеленення території.

15.05. – 19.05.

Заступник директора з ВР, кл. керівники

36

Підготовка приміщень до робити пришкільного табору «Веселка».

04.05. – 09.05.

Завгосп, вч. поч.. класів

37

Роботи по впорядкуванню пришкільного парку та бузкової алеї.

11.05. – 23.05.

Завгосп

38

Робота щодо встановлення паркану навколо школи.

18.05. – 23.05.

Завгосп

39

Обстеження стану шкільного приміщення.

25.05. – 30.05.

Комісія

40

Підготовка протипожежного інвентарю до повірки та перезарядки.

01.06. – 06.06.

Завгосп

41

Підготовка до ремонту школи.

01.06. – 06.06.

Завгосп

42

Підготовка до повірки лічильної апаратури котельні.

08.06. – 13.06.

Завгосп

43

Підведення підсумків затрат на одного учня у 2016-2017 н.р.

08.06. – 13.06.

Директор

44

Підготовка до капітального ремонту спортзалу.

15.06. – 20.06.

Завгосп

45

Продовження роботи щодо заміни вікон .

червень - серпень

Директор

46

Перевірка стану збереження меблів, наочності, обладнання в кабінетах

червень - серпень

Директор,

завгосп

47

Підготовка до паспортизації навчальних кабінетів, майстерні , спортзалу, їдальні.

червень - серпень

Завідуючі

48

Підведення підсумків використання лімітів електроенергії, теплоносіїв.

червень - серпень

Директор

49

Ремонт класних кімнат, коридорів, приміщення школи зовні.

червень - серпень

Директор, завгосп, кл. керівники

50

Ремонт пожежного гідранту

червень - серпень

Директор, завгосп

Розділ №8 «Організаційно-педагогічні заходи. Управлінські рішення.»

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Наказ

 1. «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку школи»
 2. «Про розподіл посадових функціональних обов’язків»
 3. «Про відзначення 25 ї річниці незалежності України»
 4. «Про затвердження робочих навчальних планів на 2016 – 2017 н.р. і режим роботи школи»
 5. «Про підготовку та проведення педагогічної ради №1»
 6. «Про створення комісії для обстеження кабінетів, майстерні, майстерні і спортмайданчиків»
 7. «Про збереження класних журналів»
 8. «Про організацію роботи щодо адаптації учнів 1, 5, 10 класів до навчання в школі»
 9. «Про організацію роботи з техніки безпеки та виконання санітарно-гігієнічних норм в школі»
 10. «Про призначення відповідальних за протипожежний стан та техніку безпеки під час навчально-виховного процесу»
 11. «Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму»
 12. «Про єдині вимоги до ведення класних журналів»
 13. «Про організацію викладання предмету Захист вітчизни»
 14. «Про організацію підвозу учнів з навколишніх сіл до школи і додому та дотримання правил дорожнього руху»
 15. «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу»
 16. Про організацію роботи з обдарованими дітьми».

серпень

Директор

2

Нарада №1

1. Про підсумки роботи щодо вивчення стану працевлаштування та подальшого навчання випускників 9, 11 класів.

2. Про стан організації протипожежної безпеки в школі.

3. Про підсумки огляду готовності школи до нового навчального року.

4. Про організацію харчування учнів 1-4 класів.

28.08.

Корженко В.А.

Директор

Директор

Директор

Директор

3

Засідання Ради школи №1.

 1. Звіт директора школи про роботу педагогічного колективу за 2016 – 2017 н.р.
 2. Про організацію роботи ГПД для учнів початкової школи, які під’їжджають до школи шкільним автобусом.
 3. Аналіз оздоровлення учнів в пришкільному таборі «Веселка» та оздоровчих закладах країни.
 4. Обговорення та затвердження річного плану роботи школи на 2016– 2017 н.р.
 5. Обговорення та затвердження робочого навчального плану школи на 2016– 2017 н.р.
 6. Про забезпечення обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2016-2017 н.р.
 7. Про організацію харчування учнів школи.
 8. Про організацію індивідуального та інклюзивного навчання.

29.08.

Директор

Директор

Медсестра

Директор

Заступник з НВР

Директор

Директор

Заступник з НВР

4

Педрада №1

 1. Звіт директора школи про роботу педагогічного колективу за 2016 – 2017 н.р.
 2. Обговорення та затвердження річного плану роботи школи на 2016 – 2017 н.р.
 3. Про розпорядок роботи школи в 2016– 2017н.р.
 4. Про організацію індивідуальної форми навчання.
 5. Про організацію інклюзивного навчання.
 6. Про забезпечення обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2016-2017 н.р.
 7. Про затвердження річного плану роботи методичної ради
 8. Обговорення та затвердження робочого навчального плану школи на 2016– 2017 н.р.
 1. Оцінювання учнів 2 класу у 2016 – 2017 н.р.
 2. Про організацію викладання предмету Захист Вітчизни у 10,11 класах у 2016-2017 н.р.

31.08.

Директор

Директор

Директор

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Директор

Директор

Заступник з НВР

5

Наказ

1. «Про зарахування учнів до 1 класу».

2. «Про зарахування учнів до 10 класу»

3. «Про превентивне виховання, профілактику злочинності серед учнів»

 1. «Про створення системи цивільної оборони в школі»
 2. «Про організацію роботи з молодими вчителями.»
 3. «Про організацію інклюзивного навчання».
 4. «Про організацію індивідуальної форми навчання»
 5. «Про організацію роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в школі 2016 – 2017 н.р.»
 6. «Про організацію та проведення інноваційної діяльності в школі у 2016 – 2017 н.р.»
 7. «Про створення ДЮП»
 8. «Про створення комісії по розслідуванню нещасних випадків»
 9. «Про вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 2016 – 2017 навчальному році та організацію національно-патріотичного виховання учнівської молоді»
 10. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в школі»
 11. «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання учнівської молоді»

01.09. – 09.09.

Директор

6

Наказ

1. «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу..»

2. «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016 – 2017 н. р.»

3. «Про підготовку та проведення педагогічної ради №2»

4. «Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2016 – 2017 н.р.»

12.09. – 16.09.

Директор

7

Нарада №2

1. Про підсумки проведення роботи щодо організації обліку учнів школи та мікрорайону.

2. Про організацію харчування учнів в школі.

3. Про організацію чергування учнів по школі.

4. Про організацію роботи щодо озеленення школи.

12.09. – 16.09

Заступник з НВР

Директор

Заступник з ВР

Заступник з ВР

8

Наказ

 1. «Про створення комісії по списанню матеріальних цінностей».
 2. «Про проведення інвентаризації майново-матеріальних цінностей».
 3. «Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 н.р.»

19.09 – 23.09

Директор

9

Наказ

 1. «Про проведення інвентаризації майново-матеріальних цінностей станом на 01.10.2016 р.»

2. «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в 2016 – 2017 н.р.»

26.09. – 30.09

Директор

10

Педрада №2

 1. Адаптація учнів 5 класу до середньої ланки.
 2. Про підсумки літнього санаторно-курортного оздоровлення учнів у 2016 році.
 3. Про атестацію педагогічних працівників

03.10. – 07.10.

Психолог

Медсестра

Заступник з НВР

11

Нарада №3

1. Про підсумки проведення медичного обстеження працівників школи.

 1. Про використання варіативної складової навчального плану.
 2. Про забезпечення учнів підручниками й посібниками.
 3. Про роботу адміністрації школи щодо забезпечення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу.

10.10. – 14.10.

Медсестра

Заступник з НВР

Бібліотекар

Директор

12

Наказ

 1. «Про початок опалювального сезону»

10.10. – 14.10.

Директор

13

Наказ

 1. «Про участь у першому районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»

17.10. – 21.10.

Директор

14

Нарада № 4

 1. Організація й проведення занять з охорони життя й здоров’я дітей під час перевезення шкільним автобусом до школи і назад.
 2. Про участь у першому районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
 3. Про стан ведення педагогами шкільної документації
 4. Про організацію роботи гуртків і секцій на платній основі.
 5. Про забезпечення умов роботи відділення музичної школи.

17.10. – 21.10.

Супроводж. вчитель

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Директор

Директор

15

Засідання Ради школи №2

 1. Про стан підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період.
 2. Про результати участі випускників школи в зовнішньому незалежному оцінюванні.
 3. Про закріплення територій населеного пункту під час робіт по благоустрою за учнями школи.

17.10. – 21.10.

Директор

Заступник з НВР

Директор

16

Наказ.

 1. «Про результати перевірки класних журналів».
 1. «Про проведення І етапу Х Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П.Яцика в 2016-2017 н.р.»
 2. «Про проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка у 2016-2017 н.р.»
 3. «Про проведення атестації педагогічних працівників в 2016-2017 н.р.»

24.10. – 28.10.

Директор

17

Наказ.

 1. «Про організацію роботи з підготовки до видачі документів про освіту випускникам 2016 року».
 2. «Про проведення Всеукраїнського тижня права».
 3. «Про участь у заходах, пов’язаних із Днем пам’яті жертв голодоморів у Рокитнянському районі».
 4. «Про участь у районному поетичному конкурсі «Зерна доброти».

31.10. – 04.11.

Директор

18

Наказ.

 1. «Про стан викладання Захисту Вітчизни та національно-патріотичного виховання»

07.11. – 11.11.

Директор

19

Наказ.

 1. «Про стан викладання правознавства 9 клас»

14.11 – 18.11.

Директор

20

Наказ.

 1. «Про стан викладання географії 8 клас»

21.11. – 25.11.

Директор

21

Нарада № 7

 1. Про підсумки інвентаризації шкільного майна.
 1. Вивчення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності та дитячого травматизму в школі.

21.11. – 25.11.

Заступник з НВР

Директор

22

Нарада №8

 1. Про роботу з учнями, що потребують особливої уваги.
 2. Рейд спільно з органами місцевого самоврядування «Нічна вулиця».

28.11 – 02.12.

Заступник з ВР

Заступник з ВР

23

Наказ

 1. «Про стан викладання всесвітньої історії 9 клас»
 2. «Про стан відвідування учнями школи»
 1. «Про стан ведення факультативних занять»

05.12. – 09.12.

Директор

24

Педрада №3

 1. Про результати поглибленого медичного огляду школярів.
 2. Національно-патріотичне виховання школярів.
 3. Про стан злочинності та правопорушень.
 4. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в школі.

05.12. – 09.12.

Медсестра

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Психолог

25

Нарада. №9

 1. Про організоване закінчення І семестру .
 2. Про підготовку до новорічних свят.
 1. Аналіз використання теплоносіїв.

12.12. – 16.12.

Заступник з НВР

Директор

Директор

26

Наказ

 1. «Про виконання навчальних планів і програм за І семестр».

19.12. – 23.12.

Директор

27

Засідання Ради школи №3

 1. Організація роботи щодо проведення новорічних та участь батьків у цій роботі.
 2. Про визначення претендентів на вручення атестатів з відзнакою та на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» і срібною медаллю «За досягнення у навчанні».
 1. Про роботу з батьками учнів, що потребують особливої уваги.

24.12. – 08.01.

Директор

Заступник з НВР

Заступник з ВР

28

Наказ

 1. «Про стан виховної роботи в 9 класі».

09.01. – 13.01.

29

Наказ

1. «Про стан ведення щоденників учнями 5 – 9 класів»

16.01. – 20.01.

Директор

30

Педрада №4

 1. Про участь учителів у конкурсі «Учитель року».
 2. Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями за підсумками навчання в 10-11 класах та отримання свідоцтв з відзнакою учнями 9 класу.

23.01. – 27.01.

Заступник з НВР

Заступник з НВР

31

Наказ

 1. «Про результати вивчення системи роботи вчителя фізкультури Клименко Т. В.»

23.01. – 27.01.

32

Наказ

 1. «Про стан ведення щоденників учнями 10 – 11 класів»

30.01. – 03.02.

Директор

33

Наказ

 1. «Про стан викладання інформатики»

06.02. – 10.02.

Директор

34

Наказ

 1. «Про стан викладання факультативних занять»
 2. «Про стан ведення зошитів у початкових класах».

13.02. – 17.02.

Директор

35

Наказ

 1. «Про стан викладання російської мови»

20.02. – 24.02.

36

Наказ

 1. «Про стан організації інклюзивного навчання.»

27.02 –03.03.

Директор

37

Педрада №5

 1. Затвердження характеристик вчителів, що атестуються у 2016-2017 навчальному році.
 2. Про організацію державної підсумкової атестації у початковій школі
 3. Про організацію та вибір предметів державної підсумкової атестації в 9 класі.
 4. Про організацію та вибір предметів державної підсумкової атестації в 11 класі

27.02 –03.03.

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

38

Наказ

 1. «Про стан організації індивідуального навчання.»

06.03. – 10.03.

Директор

39

Наказ

 1. «Про стан відвідування учнями школи»
 2. «Про стан викладання зарубіжної літератури»
 3. «Про стан ведення класних журналів.»

13.03. – 17.03.

Директор

40

Наказ

 1. «Про стан ведення класних журналів.»

27.03 – 31.03.

41

Нарада №11

 1. Про стан ведення класних журналів.
 2. Про озеленення кабінетів та шкільних коридорів.
 3. Про подальше працевлаштування учнів 9 класу.

03.04. – 07.04.

Заступник з НВР

Заступник з ВР

Психолог, кл. керівник

42

Педрада №6

 1. Про стан роботи щодо національно-патріотичного виховання учнів в школі.
 2. Про закінчення 2016-2017 н.р. та проведення ДПА.
 3. Про результати медичного огляду школярів.
 4. Про допуск учнів 11 класу до державної підсумкової атестації.

10.04. – 14.04

Заступник з ВР

Директор

Медсестра

Заступник з НВР

43

Наказ

 1. «Про стан виховної роботи у 11 класі»

10.04. – 14.04

44

Наказ

 1. «Про стан ведення зошитів із української мови».

17.04. – 21.04.

Директор

45

Засідання Ради школи №4

 1. Про надання допомоги дітям із сімей, які потрапили в складні життєві ситуації.
 2. Підготовка до ДПА та ЗНО.

17.04. – 21.04.

Заступник з ВР

Заступник з НВР

46

Наказ

 1. «Про стан ведення зошитів для контрольних робіт»

24.04. – 28.04.

Директор

47

Нарада. №12

 1. Про набір учнів до 1 класу.
 2. Про відвідування учнями школи.
 3. Про стан пришкільної території

24.04. – 28.04.

Заступник з НВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

48

Наказ

 1. «Про стан ведення журналів 10, 11 класів»

03.05. – 12.05.

Директор

49

Нарада №13.

 1. Про оздоровлення учнів влітку.
 2. Про стан ведення особових справ.
 3. Про ведення шкільної документації.

15.05. – 19.05.

Медсестра

Заступник з НВР

Заступник з НВР

50

Наказ

 1. «Про виконання навчальних планів і програм».
 2. «Про виконання варіативної частини навчального плану»

15.05. – 19.05.

Директор

51

Педрада №7

 1. Про видачу атестатів про повну загальну середню освіту учням 11 класів.
 2. Про нагородження Золотою та Срібною медалями та видачу атестатів про повну загальну середню освіту особливого зразка

25.05.

Заступник з НВР

Заступник з НВР

52

Спільне засідання Ради школи №5

1. Про нагородження учнів 2- 8, 10 класів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

2. Про нагородження випускників 11 клас медалями.

3. Про нагородження випускників 11 класу похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

4. Обговорення плану роботи Ради школи на 2017-2018 н.р..

25.05.

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Голова Ради школи

53

Педрада №8

1. Переведення учнів 5 - 8, 10 класів до наступних класів

2. Визначення учнів-претендентів на нагородження медалями за результатами річного та семестрового оцінювання у 10 класі.

3. Про допуск учнів 9 класу до державної підсумкової атестації.

4. Про надання безкоштовних путівок у ДТВ «Веселка»..

5. Нагородження учнів 2 - 8, 10 класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

26.05.

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Начльник табору

Заступник з НВР

54

Наказ

 1. «Про закінчення навчального року.»
 2. «Про оформлення документів про освіту».
 3. «Про результати проведення ДПА».

29.05. – 31.05.

Директор

55

Наказ

 1. «Про ведення шкільної документації»
 2. «Про стан ведення класних журналів 9, 11 класів»
 3. «Про стан ведення особових справ.»

01.06. – 09.06.

Директор

56

Педрада №9

1. Про видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту учням 9 класу.

2. Про видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту учням 9 класу особливого зразка.

червень

Заступник з НВР

Заступник з НВР

57

Спільне засідання Ради школи №6

 1. Про нагородження випускників 9 класу похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

червень

Заступник з НВР

Кiлькiсть переглядiв: 539

Коментарi