СХВАЛЕНО На засіданні педагогічної ради школи Протокол від 31.08.2018 р. № 1 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор школи _________Ю.Д.Можняк

Освітня програма

Насташівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області

на 2018-2019 навчальний рік

Додаток 1

до освітньої програми 1класу

(Типова освітня програма №1(О.Я. Савченко)

Навчальний план

для 1 класу

з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
Інваріантний складник
Мовно-літературна 315
Іншомовна
Математична 140
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 105
Технологічна 35
Інформатична
Мистецька 70
Фізкультурна* 105
Разом 770
Варіативний складник
Українська мова (предмет) 35
Загальнорічна кількість навчальних годин 805
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 805

Додаток 2

складений відповідно до таблиці 1

до Типової освітньої програми

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018 р. №407

Навчальний план

для 2-4 класів

з українською мовою навчання

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 21
Іноземна мова 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1 1 3
1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 3
Фізична культура** 3 3 3 9
Разом 20+3 21+3 21+3 62+9
Поетика 1 1
Індивідуальні заняття та консультації 1 1 1 3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23 68
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26 77

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 10

до Типової освітньої програми

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018 р. №405

Навчальний план

для 5-7 класів

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 Разом
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 9,5
Українська література 2 2 2 6
Перша іноземна мова 3 2 2 7
Друга іноземна мова 2 2 2 6
Зарубіжна література 2 2 2 6
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 3
Всесвітня історія - 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 3
Математика Математика 4 4 - 8
Алгебра - - 2 2
Геометрія - - 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - 2
Біологія - 2 2 4
Географія - 2 2 4
Фізика - - 2 2
Хімія - - 1,5 1,5
Технології Трудове навчання 2 2 1 5
Інформатика 1 1 1 3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3
Фізична культура 3 3 3 9
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 82+9
Літературна мозаїка 1 - 1 2
Міфологія - 1 - 1
Життя рослин - 1 - 1
Сторінками дитячої літератури - - 1 1
Живи за правилами - - 1 1
Індивідуальні заняття та консультації 1,5 1,5 - 3
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 91
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 91+9

Додаток 4

складений відповідно до таблиці 1

до Типової освітньої програми

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018 р. №405

Навчальний план

для 8, 9 класів з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8 9 Разом
Мови і літератури Українська мова 2 2 4
Українська література 2 2 4
Іноземна мова 3 3 6
Зарубіжна література 2 2 4
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 3
Всесвітня історія 1 1 2
Основи правознавства - 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1 2
Математика Алгебра 2 2 4
Геометрія 2 2 4
Природознавство Біологія 2 2 4
Географія 2 1,5 3,5
Фізика 2 3 5
Хімія 2 2 4
Технології Трудове навчання 1 1 2
Інформатика 2 2 4
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 2
Фізична культура** 3 3 6
Разом 28,5+3 30+3 58,5+6
Рівний рівному 1 - 1
Зелена архітектура шкільного подвір’я 1 - 1
Російська мова 1 1 2
Історія села Насташка - 1 1
Практикум з української мови - 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 31,5 33 64,5
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3 33+3 64,5+6

Додаток 5

складений відповідно до таблиці 2

до Типової освітньої програми

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018 р. №408

Навчальний план

для 10 класу

з українською мовою навчання

Предмети Кількість годин на тиждень
10 Разом
Базові предмети 27 27
Українська мова 2+2 2+2
Українська література 2+2 2+2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова2 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3
Хімія 1,5 1,5
Фізична культура 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика) 1 1
Вибірково-обов’язкові предмети (Технології) 2 2
Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу 1 1
Російська мова 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
Кiлькiсть переглядiв: 172

Коментарi